top of page
CIVIEL RECHT (algemeen)

Binnen ons kantoor worden alle voorkomende civiele zaken, ook wel burgerlijke zaken genoemd, behandeld. Het civiele recht omvat alle rechten en plichten tussen burgers of ondernemingen onderling.

Dit betreft bijvoorbeeld geschillen over:

  - (aankoop/verkoop) contracten en betalingen;

  - uitleg van voorwaarden en maken van algemene voorwaarden;

  - schadeclaims bij niet nakoming van afspraken of bij onrechtmatig handelen;

  - opzegging van uw hypotheek, bijvoorbeeld na veroordeling in een strafzaak;

  - opzegging van uw verzekering door uw verzekeraar.

Wij proberen altijd eerst de geschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechter maar als dat niet lukt, dan zullen wij u op deskundige en daadkrachtige wijze bijstaan in een procedure.

bottom of page