OVER ONS

Brigitte Kochheim en Titia Coppes werken ruim een generatie lang met elkaar samen onder één dak.

Sinds 1 december 1998 werken zij onder de gezamenlijke handelsnaam Kochheim & Coppes advocaten en mediators.

Twee advocaten die ieder voor eigen rekening en risico hun zelfstandige praktijk voeren maar samen een team vormen via een kantorencombinatie.

De advocaten zijn als zelfstandig advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag. Tel. 070 - 335 35 35. E-mail: info@advocatenorde.nl.  

Bij de Kamer van Koophandel staat Brigitte Kochheim geregistreerd onder nummer 59089059 en Titia Coppes onder nummer 59089083. Het kantoor is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en ontvangt geen derdengelden.

Beide advocaten hebben een ruime ervaring in de advocatuur. Zij hebben zich in de loop der jaren steeds verder gespecialiseerd en zijn aangesloten bij diverse specialisatieverenigingen.

​​​​© 2023 by Jeffrey & Mitchell. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon