top of page
INTERNATIONALE KINDERONTVOERING

Steeds vaker krijgen wij te maken met kwesties van internationale kinderontvoering. Hiervan is niet alleen sprake indien één van beide ouders zonder toestemming van de andere ouder een kind overbrengt naar een ander land, maar ook indien één van de ouders zonder toestemming van de andere ouder niet met het kind terugkeert uit het buitenland of na een omgangsmoment in het buitenland het kind niet terugbrengt.

Op dat moment is niet alleen de nationale wetgeving van toepassing maar krijgt u ook te maken met internationale rechtsregels.

Het is daarom van belang dat u zich door een ervaren en deskundig advocaat op dit gebied laat bijstaan.

Maar ook wanneer u bang bent dat uw (ex-)partner de kinderen mee wil nemen naar het buitenland en niet zal terugkeren, of indien de thuisblijvende ouder aan de ouder die op vakantie gaat weigert het toestemmingsformulier in te vullen en te tekenen, kunnen wij u hierbij bijstaan.

Om met een minderjarig kind te mogen reizen via de internationale luchthavens heeft u toestemming nodig van de andere ouder, ook als  u niet gescheiden bent en samen de kinderen opvoedt. Een briefje of artikel in een ouderschapsplan alleen is onvoldoende.

Op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland kunt u hiervoor een toestemmingsformulier downloaden.

Wij kunnen u bij deze zaken op adequate en persoonlijke wijze adviseren en bijstaan in een eventuele procedure.

Heeft u vragen of hulp nodig dan kunt u contact opnemen met Titia Coppes van ons kantoor, zij is gespecialiseerd in internationale kinderontvoeringen.

bottom of page