top of page
JEUGDRECHT

De beide advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het jeugdrecht. Zij zijn ook aangesloten bij de specialisatieverenigingen voor jeugdrecht advocaten (VNJA en VJAA) en voldoen aan alle kwaliteits- en opleidingseisen om een minderjarige van goede rechtsbijstand te kunnen voorzien.

Wij behandelen civiele jeugdzaken en jeugdstrafzaken. Dit doen wij meestal op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

In het civiele jeugdrecht verlenen we onder meer bijstand bij ondertoezichtstellingen en (gedwongen) uithuisplaatsingen. In het laatste geval wordt de minderjarige door de rechter ergens anders geplaatst dan thuis. Vaak is dat een gezinsvervangend tehuis of een pleeggezin.

Onze advocaten staan de jongeren -en daarmee vaak ook de ouders- bij in deze moeilijke periode. Wij hebben dan ook overleg met jeugdzorg, de kinderrechter én de minderjarige over wat voor de minderjarige het beste is voor zijn/haar toekomst.

In het jeugdstrafrecht staan wij minderjarigen bij die met politie en justitie in aanraking komen. 

Als een minderjarige verdacht wordt van een strafbaar feit, dan kan hij/zij een brief ontvangen voor een verhoor door de politie zonder dat hij/zij eerst is aangehouden door de politie. Het is belangrijk dat er dan snel een gespecialiseerde advocaat wordt ingeschakeld om hierover vooraf over het verhoor te adviseren en ook om bij het verhoor aanwezig te zijn.

Vanaf het moment dat een minderjarige door de politie is aangehouden heeft hij/zij kosteloos recht op de bijstand van een advocaat.

Wij staan dan als jeugdrechtadvocaat aan zijn/haar zijde.​

Wij bezoeken de aangehouden minderjarige op het politiebureau en zijn bij het verhoor door de politie aanwezig. We zien erop toe dat de aangehouden jongere zo snel mogelijk weer naar huis kan en niet onnodig lang in een politiecel moet verblijven.

Ook daarna zijn we betrokken en staan we de minderjarige bij als er een vervolg komt en de minderjarige een gesprek moet voeren bij de officier van justitie of bij de kinderrechter moet verschijnen.

Adolescenten, jongeren tussen 18 en 21 jaar, kunnen onder omstandigheden ook voor het jeugdstrafrecht in aanmerking komen in plaats van het volwassen strafrecht.

Onze advocaten kunnen u hierover nader informeren.

bottom of page